Hofors Kommun logo, länk till startsida

Villkor för valaffischering

För Europaparlamentsvalet som äger rum den 9:e juni har kommunen beslutat om ett generellt tillstånd för valaffischering för samtliga partier som deltar i valet. Tillståndet gäller inom detaljplanelagt område på mark som ägs av Hofors kommun. Tillståndet gäller under perioden 10 maj – 14 juni 2024 med nedanstående villkor.

Förslag för dig

Följande villkor gäller för tillståndet:

  • Anordningar får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare.
  • Anordningarnas storlek får inte överstiga 4 kvadratmeter.
  • Anordningarna placeras på ett säkerhetsavstånd om minst sju meter från körbanan vid skyltad hastighet 70 km/tim respektive nio meter vid 90km/tim.
  • Samtliga anordningar för valaffischering och affischer ska tas bort av respektive parti senast den 14:e juni 2024. I annat fall kommer kommunen att plocka ner dem, fakturera partierna samt göra en anmälan för olovlig affischering.
  • Skyltar får ej placeras på ett sådant sätt att de kan verka störande för allmänheten.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun