english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunUppsägning av plats

Uppsägning av plats eller byte av platsalternativ

När barnet slutar ska platsen sägas upp genom kommunens e-tjänst eller på avsedd blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Byte av platsalternativ

Vid byte från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola är handläggningstiden 1 månad. Avgift tas ut under handläggningstiden.

Vid byte från avgiftsfri allmän förskola till avgiftsbelagd förskoleplats är handläggningstiden 1 månad.