Hofors Kommun logo, länk till startsida

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats eller byte av platsalternativ

Uppsägning av plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp genom kommunens e-tjänst eller på avsedd blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Uppsägningstiden är en (1) månad och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Hofors kommun. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Uppsägning och återplacering inom 90 dagar
Om platsinnehavare säger upp en förskoleplats under kortare tid gäller följande:

  • Om förskoleplats sägs upp men barnet återfår plats inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan.
  • Om barnet byter från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola och sedan tillbaka till avgiftsbelagt förskoleplas inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan.
  • Uttag av avgift under uppehåll kortare tid än 90 dagar sker inte vid övergång från förskoleplats till fritidshemsplats när barnet börjar i förskoleklass. (Detta förutsätter att förskoleplatsen sägs upp, annars fortsätter platsinnehavaren betala för platsen t o m vecka 31).

* De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när barnet inte längre har platsen kvar.

Byte av platsalternativ

Vid byte från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola är handläggningstiden 1 månad. Avgift tas ut under handläggningstiden.

Vid byte från avgiftsfri allmän förskola till avgiftsbelagd förskoleplats är handläggningstiden 1 månad.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun