Hofors Kommun logo, länk till startsida

Elevhälsans medicinska insatser

Förslag för dig

Program enligt socialstyrelsens riktlinjer

Förskoleklass

Hälsouppgift från vårdnadshavare och BVC journal
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och elev.
Kontroll av syn, hörsel och tillväxt.

Grundskola

Årskurs 2
Kontroll av tillväxt.
Erbjuda vaccin påfyllnadsdos mot mässling, påssjuka och rödahund.

Årskurs 4
Hälsouppgift från vårdnadshavare. Hälsoenkät för eleven.
Hälsosamtal, vårdnadshavare erbjuds att vara med.
Kontroll av tillväxt och rygg.

Årskurs 5
Erbjuda HPV vaccin (livmoderhalscancer) till flickor, fördelat på 2 doser inom 1 år.

Årskurs 7
Hälsouppgift från vårdnadshavare. Hälsoenkät för elev. Hälsosamtal. Kontroll av tillväxt och rygg.

Årskurs 8
Erbjuda vaccin påfyllnadsdos mot stelkramp och difteri.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun