Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Elevhälsans medicinska insatser

Program enligt socialstyrelsens riktlinjer

Förskoleklass

Hälsouppgift från vårdnadshavare och BVC journal
Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och elev.
Kontroll syn, hörsel, längd och vikt.

Grundskola

Årskurs 2
Kontroll längd och vikt.
Erbjuda vaccin påfyllnadsdos mot mässling, påssjuka och rödahund.

Årskurs 4
Hälsouppgift från vårdnadshavare.
Hälsosamtal, vårdnadshavare erbjuds att vara med.
Kontroll längd, vikt rygg och syn.

Årskurs 5
Erbjuda HPV vaccin (livmoderhalscancer) till flickor, fördelat på 2 doser inom 1 år.

Årskurs 6
Kontroll längd, vikt och rygg.

Årskurs 8
Hälsouppgift från vårdnadshavare.
Hälsosamtal.
Kontroll längd, vikt, syn och rygg.
Erbjuda vaccin påfyllnadsdos mot stelkramp, difteri, kikhosta.

Gymnasiet

Årskurs 1
Hälsouppgift från elev.
Hälsosamtal.
Kontroll längd och vikt

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296