Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansöka om förskoleplats

Så här går det till att ansöka om plats

Ansökan om plats

Ansökan om plats i förskola kan göras genom kommunens e-tjänst eller genom blanketten Anmälan till förskoleplats. Ansökan ska ha kommit in till kommunen minst fyra månader innan behov finns.

När barnet fått en plats

När barnet fått en förskoleplats skickar kommunen ut information och blanketter.

Schema över barnets vistelsetid ska lämnas in. Om arbetstider/ studietider förändras ska nytt schema lämnas in. Förskolan kan komma att begära in arbetsschema/studieintyg undertecknat av arbetsgivare/studieanordnare.

Vid ändrade förhållanden, även när du står i kö, är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar ändringen, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst.

Planera för introduktion

För att barnet ska få en så bra start som möjligt i sin nya miljö är introduktionen en viktig tid. Den är också viktig för vårdnadshavare som nu får möjlighet att ta del av det som kommer att bli en stor del av barnets vardag.

Introduktionen följer ett schema som upprättas i dialog med föräldrarna och startar det datum barnet får en plats på förskolan. När du uppger datum för behov av förskoleplats är det viktigt att du räknar med cirka två veckors introduktion.

Övrigt

Hofors Kommun godkänner inte förskoleplacering i två kommuner.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun