Hofors Kommun logo, länk till startsida

E16 ombyggnation

E16 byggs om för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde genom Hofors. Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Förslag för dig

Om projektet

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Trafikverkets pågående åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgänglighet för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska upplevas attraktivt och funktionellt samt på ett smidigare sätt länka samman genomfarten med Hofors centrum.

Arbetet påverkar trafikflödet som normalt har cirka 7000 fordon per dygn. Breda transporter får under en tid trångt att mötas och oskyddade trafikanter måste välja lokalgator för att ta sig fram. Det finns säkra passager att ta sig över E16 men platserna kan variera.

Köbildning kan uppstå vissa tider varför det är bra att planera sina resor och transporter. När allt är klart ska trafiken flyta lugnare och jämnare för alla trafikslag. Anslutningar till fastigheter i genomfarten kan stängas av kortare tid.

Projektet beräknas vara klart under hösten 2023.

För aktuell information om projektet, se Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planerade åtgärder

  • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen
    och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum)
  • En gång- och cykelväg på norra sidan och en gångväg på södra sidan E16
  • Träd och buskar längs hela passagen
  • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
  • Övergångsställen och belysning
  • Räcken och staket

Trafiken leds på tillfällig väg längs E16 i genomfarten Pdf, 210.4 kB.

Ledningsarbeten

Gästrike vatten utför ledningsarbeten inom arbetsområdet och frågor som rör detta hänvisas direkt till dit.

Gästrike vatten - Hofors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik

Bussarna går som vanligt men hållplatslägena kan variera, se aktuell information hos X-trafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun