Hofors Kommun logo, länk till startsida

Kuratorns roll i skolan

Förslag för dig

Den psykosociala kompetensen i skolan

Kuratorerna står för den psykosociala kompetensen i skolan och arbetar på uppdrag av rektor. Vilket innebär att identifiera, bedöma och undanröja sociala och psykosociala hinder för lärande samt förebygga psykosocial ohälsa och sociala problem i skolsituation. Kuratorn arbetar på individ, grupp och organisatorisk nivå.

Organisatorisk nivå

  • Närvarar vid EHT
  • Samverkar med andra instanser t.ex. HAB, BUP, socialtjänst och polis

Gruppnivå

  • Konflikthantering och kriser

Individnivå

  • Enskilda samtal
  • Skolsocial kartläggning
  • Hänvisa elever till andra instanser t.ex. Ungdomsmottagningen

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun