english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Rätt till plats

Vem har rätt till plats i förskola eller fritidshem?

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov pga av familjens situation i övrigt, har du rätt till förskola eller fritidshem.

Hofors kommun bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/ studieplatsen. För barn i förskoleklass räknas 15 timmar i veckan som skoltid (där lovdagar räknas in) och tid utöver detta som fritidshem. För skolbarn är all tid som ligger utanför schemalagd skoltid (där lovdagar räknas in) fritidshem.

Arbetsschema eller studieschema ska visas upp för enheten på begäran.

Hofors Kommun godkänner inte placering i två kommuner.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling ska erbjudas verksamhet om inte stöd ges på annat sätt.

Du som är studerande

För att behovet av tid ska fattas på rätt grunder ska studieintyg lämnas till Hofors kommun. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg måste lämnas in för ny period i god tid.

Du som är arbetssökande

Förskola
Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 15 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten.

Fritidshem
Elever med förälder som är arbetssökande har inte rätt till fritidshemsverksamhet, men blir erbjuden en plats så fort arbete finns.

Du som är föräldraledig

Förskola
Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn, har rätt att få eller behålla plats i verksamhet totalt 15 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av verksamheten.

En förälder som arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan istället ansöka om tid baserad på arbetstid/ studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Fritidshem
Elev med förälder som är föräldraledig har inte rätt till fritidshemsverksamhet.

Du som är eller blir sjukskriven

Om förälder blir sjukskriven görs en överenskommelse med verksamheten om hur mycket tid barnet/eleven ska vistas i förskola/ fritidshem. Det är barnets/elevens behov av verksamhet som är utgångspunkten.

Mer information

Hitta rätt blanketter här.

Blanketter kan också beställas hos kösamordnaren eller hämtas i receptionen vid kommunkontoret, Granvägen 8.

Kontaktinformation

Kicki Österbacka, kösamordnare
0290-77 14 24
christina.osterbacka@hofors.se