Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Lokala föreskrifter om avfallshantering

Kommunens bestämmelser

Avfallshantering

De lokala föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om hur olika slags avfall ska hanteras och hämtas och om vilket ansvar fastighetsägaren har för detta. Föreskrifterna gäller för det avfall som är kommunens ansvar, det vill säga restavfall, matavfall, slam från enskilda avlopp, latrin samt grovavfall och farligt avfall från hushåll.

Här kan du läsa föreskrifterna om avfallshantering Länk till annan webbplats..

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun