Hofors Kommun logo, länk till startsida

Vistelsetider

Förslag för dig

Vistelsetider i förskolan

Vistelsetiden avgörs av vårdnadshavares behov. Normalt är det vårdnadshavarens arbetstid eller studier, med hänsyn till förflyttningstid eller dygnsvila, som styr hur länge barnet får vistas på förskolan.

För barn med arbetslösa vårdnadshavare eller vårdnadshavare som är föräldralediga för ett syskon, är vistelsetiden normalt 15 timmar/vecka.

Semester

Vid vårdnadshavares semester, anses det normalt att barnet inte har behov av förskola. (Skollagen 2010:800, 8 kap, 5 §).

Barn har rätt till vila, rekreation och att få tillbringa tid med de viktigaste vuxna i sitt liv – sina vårdnadshavare. (Barnkonventionen artikel 31)

Sjukdom

Vid vårdnadshavares längre sjukdom görs en överenskommelse mellan vårdnadshavare och rektor om vistelsetid. Det är barnets behov som avgör vistelsetiden.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun