Hofors Kommun logo, länk till startsida

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Förslag för dig

Samverkan mellan högskolans lärarutbildning och kommunen

Lärarutbildningen är en akademisk yrkesutbildning där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en integrerad del i kurser inom lärarprogrammen. Den verksamhetsförlagda utbildningen planeras i samverkan mellan högskolan och kommunen med syfte att utbilda lärare med den kompetens som examensordningen föreskriver.

Samverkan innebär för kommunen även att VFU är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare samt för förskolors och skolors verksamhets- och kompetensutveckling.

Är du intresserad av VFU i Hofors Kommun?

Hofors kommun har VFU-avtal med Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna. Om du är intresserade av VFU i Hofors kommun - ta kontakt med din högskola!

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun