english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Hofors kommun

Kopiera och scanna

Hos oss finns möjlighet att både kopiera och scanna. Instruktionsmanual finns vid kopiatorn som är belägen bakom vår självscanningsaoutomat på entréplan. Annars finns alltid någon från personalen tillgänglig att fråga i receptionen.