Hofors Kommun logo, länk till startsida

Digitala tjänster och verktyg inom skolan

Förslag för dig

Hofors kommun erbjuder alla elever från förskoleklass och grundskola en egen surfplatta eller Chromebook för skolarbetet. Detta pga att läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering och digital måluppfyllelse i skolan. Digitala verktyg är också viktigt ur ett tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv för att göra skolmaterial tillgängligt för alla genom t ex uppläsning, översättning, diktering och språkhjälp.

Skolan använder flera olika system för olika syften. Många av systemen samverkan med varandra och hämtar eller lämnar data mellan sig för utökad funktionalitet för användarna.

Här är en kortfattad beskrivning av de olika systemen:

 • EduLife: används bl a för att återställa borttappade lösenord för elevernas utb.hofors.se-konton.
 • G Suite for Education: fungerar som stöd i lärprocessen och ger möjlighet till kommunikation, samarbete och gemensamt lärande för elever och lärare.
 • LINA: här finns uppgifter om vilken elev som har vilket digitalt verktyg och här hanteras även skade-, försäkrings- och stöldärenden.
 • Inläsningstjänst: förser elever med tjänst för upplästa läromedel.
 • Lightspeed: hanterar bl a de appar som levereras till elevernas surfplatta/Chromebook.
 • Novaschem: skapar bl a scheman för eleverna.
 • Infomentor: hanterar bedömning och närvarohantering, individuella utvecklingsplaner mm. Elever får åtkomst till skoluppgifter och pedagogisk planering samt kan lämna in uppgifter och få feed-back på dessa.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Personnummer
 • Klass, skola, schema
 • Serienummer etc samt pinkoder för surfplatta/Chromebook

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer främst från elevsystemet Edlevo, som i sin tur får vissa uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister eller från vårdnadshavare.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna följa skollagens bestämmelser. Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i skolans myndighetsutövning.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

 • Allmänt intresse
 • Myndighetsutövning

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till skolpersonal, administratörer, IT-enheten samt leverantörer av tjänster i de fall support behövs.

Vissa personuppgifter, som elevers e-post, kan ses av andra elever vid t ex samarbete om en skoluppgift. Elevs/vårdnadshavares kontaktuppgifter (adress och telefon) kan ses av andra vårdnadshavare i samma klass när de är inloggade i Infomentor.

Hur länge sparas uppgifterna?
Information från lärplattformen i skolan arkiveras efter varje läsår, e-postkonton och skoluppgifter knutna till dessa system gallras efter 3 månaders inaktivitet. När en elev slutat försätts kontot i vilande läge. Vissa uppgifter (som t ex betyg) ska bevaras.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun