Hofors Kommun logo, länk till startsida

Integration

Förslag för dig

Enligt Socialtjänsten och Bosättningslagen har personer rätt till stöd och omsorg.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, civilstånd, arbetslivserfarenheter och övriga kunskaper
  • Uppgifter om beviljade insatser/aktiviteter
  • Uppgifter om behov av stöd och omsorg, inkl ansökan om underlag från andra aktörer
  • Självskattningsformulär
  • Närvarouppgifter

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv i kartläggningssamtal samt från arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan, folkbokföringsregistret, skatteverket och migrationsverket.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Dessa personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utreda om den sökande har rätt till stöd och omsorg samt för att vi ska kunna utföra aviserade insatser på ett individkoncentrerat sätt.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Myndighetsutövning
  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till SCB, Region Gävleborg, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och migrationsverket.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas i journalsystem under den tid som är nödvändig för uppdraget. Därefter sparas uppgifterna enligt lag i 10 år i arkiv. Uppgifter för personer födda 5:e, 15:e och 25:e sparas för alltid.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun