Hofors Kommun logo, länk till startsida

Avgiftshandläggning inom stöd och omsorg

Förslag för dig

Enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen har personer rätt till stöd och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter om behov av stöd och omsorg, inkl ansökan och underlag från andra aktörer
  • I förekommande fall uppgifter om hälso- och sjukvård
  • Uppgifter om hälsotillstånd, ekonomi och civilstånd

Varifrån kommer personuppgifterna?
Vid ansökan kommer uppgifterna från den sökande själv eller från legal företrädare. Uppgifter hämtas också från folkbokföringsregister, skatteverket, försäkringskassan, hälso- och sjukvården.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Dessa personuppgifter behandlas för att kunna utreda om den sökande har rätt till stöd och omsorg/hälso- och sjukvård samt för att kunna utföra uppdraget utifrån behov.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Myndighetsutövning
  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till de medarbetare i kommunen som utreder behov av stöd och omsorg samt till dem som utför uppdraget.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas i journalsystem under den tid som är nödvändig för uppdraget. Därefter sparas uppgifterna enligt lag i 10 år i arkiv. Uppgifter för personer födda 5:e, 15:e och 25:e sparas för all framtid.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun