Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ekonomiskt bistånd

Förslag för dig

Enligt Socialtjänstlagen har personer rätt till stöd och omsorg.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter om behov av stöd och omsorg, inkl ansökan och underlag från andra aktörer
  • Uppgifter om hälsotillstånd, ekonomi och civilstånd

Varifrån kommer personuppgifterna?
Vid ansökan kommer uppgifterna från den sökande själv eller från legal företrädare. Uppgifter hämtas också från folkbokföringsregister, skatteverket, försäkringskassan.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Dessa personuppgifter behandlas för att kunna utreda om den sökande har rätt till stöd och omsorg samt för att kunna utföra uppdraget utifrån behov.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Myndighetsutövning
  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till de medarbetare i kommunen som utreder behov av stöd och omsorg samt till dem som utför uppdraget.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas i journalsystem under den tid som är nödvändig för uppdraget. Därefter sparas uppgifterna enligt lag i 10 år i arkiv. Uppgifter för personer födda 5:e, 15:e och 25:e sparas för all framtid.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun