Hofors Kommun logo, länk till startsida

Arbetsmarknadsinsatser

Förslag för dig

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter om behov av utbildning, civilstånd, arbetslivserfarenheter och övriga kunskaper
  • Uppgifter om beviljade insatser/aktiviteter
  • Självskattningsformulär
  • Närvarouppgifter

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv i kartläggningssamtal samt från arbetsförmedlingen, socialtjänsten och försäkringskassan.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Dessa personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utföra aviserade insatser på ett individkoncentrerat sätt. Arbetsmarknads- och Integrationsenheten förväntas också lämna statistik till bl a SCB.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Myndighetsutövning
  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till SCB, Region Gävleborg, socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas i journalsystem under den tid som är nödvändig för uppdraget. Därefter sparas uppgifterna enligt lag i 10 år i arkiv. Uppgifter för personer födda 5:e, 15:e och 25:e sparas för alltid.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun