Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende, andra barn bor i familjehemmet under en kortare tid och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrar att göra, i andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation.

Om du vill bli familjehem gör vi en utredning för att bedöma om du/ni är lämplig. Utredningen består av intervju och registerutdrag samt hembesök.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligtvis en eller ett par helger per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar kan det vara mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

Om du vill bli kontaktfamilj gör vi en utredning för att bedöma om du/ni är lämplig. Utredningen består av intervju och registerutdrag samt hembesök.

Kontaktperson

Har man svårigheter att själv ta sig för saker, man känner sig kanske ensam eller behöver en förebild. Då kan man få stöd av en så kallad kontaktperson. En kontaktperson är en person som träffar barnet eller ungdomen regelbundet för olika kortare aktiviteter. Som kontaktperson hjälper du en medmänniska att få ett större kontaktnät, du fungerar som en kamrat och ni gör roliga saker ihop.

Om du vill bli kontaktperson gör vi en utredning för att bedöma om du är lämplig. Utredningen består av intervju och registerutdrag.

Ersättning

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Ytterligare information

Mer information om hur det är att vara familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson, kan du läsa om vid Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "Vill du göra en insats för ett barn?"

Intresseanmälan

Du binder dig inte till någonting genom att skicka in en intresseanmälan, se det snarare som en möjlighet till en första kontakt med oss. Välkommen med din intresseanmälan på Familjehem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt Familjeenheten

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Familjeenheten

Aktuellt i Hofors kommun