Hofors Kommun logo, länk till startsidaSuomenkielinen esikoulutoiminta

Suomenkielinen esikoulutoiminta/ Förskoleverksamhet på finska

Suomenkielinen esikoulutoiminta

Hoforsin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen helmikuun 1. päivästä 2011 lähtien. Hallintoaluekuntana meillä on erityinen vastuu suomen kielen aseman vaalinnasta. Kunnan on sen vuoksi tarjottava mahdollisuus esikoulupaikkaan joko kokonaan tai osittain suomen kielellä. Asukkailla on lisäksi oikeus käyttää suomen kieltä ollessaan yhteydessä kuntaan.
 
Jos olet kiinnostunut suomenkielisestä esikoulutoiminasta, ota yhteyttä esikoulu johtajaan lapsesi esikoulussa!

Förskoleverksamhet på finska

Från den 1 februari 2011 ingår Hofors kommun i förvaltningsområde för finska språket. Som förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Detta innebär bl a att kommunen ska erbjuda förskolahelt eller delvis på finska och att enskilda medborgare har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen.

Om du är intresserad av förskoleverksamhet på finska - kontakta rektor på ditt barns förskola!

Kontaktinformation

Anna Engström, Rehtori/Rektor, Tallbacken, Vinkelboda
070-086 02 97
anna.engstrom@hofors.se

Anna Engström, Rehtori/Rektor Eken, Regnbågen
070-086 02 97
anna.engstrom@hofors.se

Ann-Charlotte Nordström, Rehtori/ Rektor Kanaljen, Persfallet, Robertsholm
073-981 93 14
ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Ylva Appelgren, avustava koulutusjohtaja
0290-77 16 00
ylva.appelgren@hofors.se