Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hur blir man en av deltagarna i växthuset?

Förslag för dig

Kontakten med arbetsmarknadsenheten sker via handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller IFO. Personen träffar en handläggare från kommunens arbetsmarknadsenhet som gör en kartläggning och tillsammans med deltagaren arbetar man fram en handlingsplan för hur personen ska kunna göra en förändring i sitt liv så att man kommer närmare arbetsmarknaden. Man ser över vilka arbetsuppgifter deltagaren skulle kunna ha, samt gör en bedömning över hur många timmar per dag/vecka personen bör vara i växthuset.

I växthuset bedrivs aktiviteter året runt och man kan individanpassa arbetsuppgifterna utifrån önskemål från deltagarna. Det kan vara så att personen vill arbeta ensam, arbeta utomhus, ha fysiska arbetsuppgifter med mera. I växthuset arbetar en handledare som tillsammans med deltagaren tar fram förslag på olika arbetsuppgifter.

Personen blir först beviljad en period på tre månader som sedan kan förlängas ytterligare tre månader. Under tiden har handledaren från växthuset regelbundet kontakt och uppföljningsmöten med handläggaren på arbetsmarknadsenheten. Handläggaren på arbetsmarknadsenheten har sedan kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och IFO om hur det fungerar för deltagaren på sin praktikplats.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun