Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ekonomienheten

Ekonomisk bistånd/försörjningsstöd

Förslag för dig

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

När du som bor eller vistas i Hofors kommun och dina inkomster inte räcker till för att försörja dig och din familj, så har du möjlighet att få din rätt till bistånd/försörjningsstöd från kommunen prövad.
I kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd Pdf, 508.7 kB. kan du läsa mer om vad som påverkar din rätt till försörjningsstöd.

Din ansökan anses vara komplett när alla handlingar och uppgifter som vi efterfrågar är socialtjänsten tillhanda. Ditt sökta behov skall alltid verifieras med godkänt underlag. Vid komplett ansökan är handläggningstiden upp till 14 dagar.

En grundförutsättning för att kunna få ekonomiskt bistånd är att du är 18-66 år (om du är 66 år eller äldre ska du vända dig till Pensionsmyndigheten) och att du har gjort allt för att försöka lösa din situation. Du ska också ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till som till exempel bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd/underhållsbidrag, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsstöd/aktivitetsersättning, A-kassa och Alfa-kassa.

Om du har pengar på banken så skall dessa användas i första hand för ditt uppehälle. Det gäller även andra tillgångar så som bil, båt, motorcykel, sommarstuga etc.

För ytterligare information kontakta Vuxenenheten.

Kontakt Individ & Familjeomsorg

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Individ & Familjeomsorg

Aktuellt i Hofors kommun