Hofors Kommun logo, länk till startsidaSevesoverksamhet

Farlig verksamhet enligt Lag 1999:381

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse. Anläggningar i Hofors kommun som är klassade på den högre kravnivån enligt Sevesodirektivet:

  • Ovako och Aga Gas AB, Hofors

Bergtäkter kan också omfattas av Sevesolagstiftningen.

Vid en allvarlig olycka

Vid en eventuell allvarlig olycka kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges radio P4 eller se krisinformation.se för mer information.