Hofors Kommun logo, länk till startsida


Livsmedelsstrategi för Hofors kommun

Sveriges riksdag tog sommaren 2017 ett beslut om en nationell livsmedelstrategi som sträcker sig fram till år 2030. Livsmedelsstrategin syftar till att ge så bra förutsättningar som möjligt för livsmedelsföretagande och att utveckla svenska mervärden som god miljö, gott djurskydd, öppna landskap och rättviseaspekter som jämställdhet och jämlikhet.

Livsmedelsstrategi

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. Handlingsplanen för Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges livsmedelsstrategi ska nås.

Utifrån Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 ska länets kommuner anta en egen lokal handlingsplan med lokalt anpassade åtgärder som kan bidra till att målen i Sveriges livsmedelstrategi nås.

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för Hofors kommun. God hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt odlingslandskap är några av dem.

Kommunfullmäktige i Hofors beslutades november 2020 sammanträde att anta Gävleborgs handlingsplan för livsmedelsstrategi som livsmedelsstrategi för Hofors kommun.

I dagsläget befinner sig kommunen i implementering av handlingsplanen där jobbas med att identifiera och arbeta med lokala aktiviteter.