Hofors Kommun logo, länk till startsida


Länets kommuner fortsätter begränsa verksamheter för att minska smittspridningen

Gävleborgs län är inne i en tredje våg av coronapandemin och smittan sprids snabbt i flera kommuner.
– Med tanke på den utveckling vi ser är det inte läge att öppna upp verksamheter och lätta på begränsningar, säger landshövding Per Bill.

Gemensam överenskommelse

Vid ett möte den 8 mars ställde sig samtliga kommuner i Gävleborg bakom att förlänga den gemensamma överenskommelsen om att begränsa öppethållande av flera icke nödvändiga kommunala verksamheter. Överenskommelsen gäller tills vidare och rör bland annat kommunala träningsanläggningar, badhus och konsthallar.

– Det är nu av största vikt att vi alla tar ansvar. Genom att förlänga den länsgemensamma överenskommelsen tar kommunerna sitt ansvar. Nu är det upp till dig och mig att ta vårt, säger landshövding Per Bill.

Inte läge att öppna upp verksamheter

Tillsammans gör länets kommuner, smittskyddet, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg bedömningen att det inte är läge att öppna upp verksamheter och släppa på begränsningar i och med att länet har en väldigt hög smittspridning och en ökande belastning på sjukvården.

– De allra flesta följer råd och rekommendationer, men det finns de som gör vad de kan för att kringgå det som gäller. Genom att ha en länsgemensam överenskommelse minskar vi risken för att personer reser över kommungränserna för att ta del av något som är begränsat i hemkommunen men öppet hos någon av grannarna, säger Per Bill.