Hofors Kommun logo, länk till startsida


Nedklassning av enskilda vägar

Alla enskilda vägar i Hofors kommun är från och med åttonde mars 2021 nedklassade till fyra ton bruttovikt.

Nedklassning av vägar

Skyltar finns uppsatta på aktuella vägar. För transport med fordon med en bruttovikt som överstiger fyra ton så krävs tillstånd från Hoforshus gatuansvariga, som bedömer om viss dispens kan komma att ges eller ej.

Sophämtningen kommer inte att beröras under nedklassningen.

Har du frågor? Kontakta Hoforshus AB