Hofors Kommun logo, länk till startsida


Förslag på ny Kretsloppsplan

Nu finns ett förslag på ny Kretsloppsplan för 2021-2025 och reviderade föreskrifter om avfallshantering för Hofors kommun.

Kretsloppsplan

Innan Kretsloppsplanen och föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige, är det nu dags att välkomna synpunkter och förbättringsförslag. Förslagen till ny Kretsloppsplan och reviderade föreskrifter om avfallshantering finns därför utställda för granskning och samråd mellan 25 januari och 19 mars 2021

Kretsloppsplan är ett annan namn på det som i lagstiftningen heter kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall.

Syftet med Kretsloppsplanen är bland annat att bidra till en cirkulär ekonomi där vi använder material i ett kretslopp, och därmed bidrar till en hållbar utveckling och till att uppfylla nationella och globala hållbarhetsmål.

Förslaget till Kretsloppsplan innehåller fem målområden

  • förebygga resursslöseri
  • minska gifter i kretsloppet
  • återanvända
  • återvinna
  • hålla rent och snyggt

Förslaget innehåller även ett stort antal förslag på åtgärder för att nå målen. Det handlar till exempel om att ändra beteenden, öka kunskap, minska matsvinn, öka återanvändningen, byta/låna saker, välja hållbara produkter, kasta skräp på rätt plats, bygga trevliga återvinningsrum, planera byggprojekt så att det uppstår minimalt med spill, göra hållbara inköp eller att stötta utvecklingen av våra barns förmågor att leva mer hållbart.