Hofors Kommun logo, länk till startsida


Information till brittiska medborgare

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Under den övergångsperiod som pågår till och med den 31 december har brittiska
medborgare i Sverige i stort sett samma rättigheter som tidigare.

Storbrittanniens utträde ur EU

Även efter övergångsperioden ska brittiska medborgare, och deras
familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo i Sverige om de bodde härföre 31 december 2020.
För att behålla sin rätt att bo och verka i Sverige behöver brittiska
medborgare som inte har svenskt medborgarskap ansöka hos
Migrationsverket om uppehållsstatus. Ansökningsperioden är öppen från 1 december 2020 till 30 september 2021.

Mer information om kraven för uppehållsstatus, och hur man ansöker, finns på migrationsverket.se under fliken Privatpersoner.