Hofors Kommun logo, länk till startsida


Genrebild för bygglov

Öppet hus om avlopp och bygglov

Har du planer på att anlägga avlopp, bygga nytt eller bygga till? Kom på öppet hus i november eller lämna din bygglovsansökan digitalt via mittbygge.se Länk till annan webbplats..

Öppet hus

Boenden i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun är varmt välkomna vid samtliga tillfällen. Ett bra tillfälle att diskutera direkt med Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltnings, VGS, bygglovshandläggare och miljöinspektörer.
För att alla ska få chansen att hinna diskutera sitt ärende med en handläggare så begränsas samtalstiden till max 15 minuter per besökare.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

* Ny- eller tillbyggnad av garage, förråd med mera.
* Fasadändring, t. ex. flytt av dörr eller ändring av fönster.
* Ny- eller tillbyggnad av altan, skärmtak eller inglasning.
* Invändig förändring och/eller installation, till exempel ändring av ventilation, vatten och avlopp.
* Enskilt avlopp.

Tid och plats

Tisdagen den 19 november kl 16.00-19.00 i Ockelbo,
Ockelbo bibliotek, Centrumhuset, Södra Åsgatan 30

Onsdagen den 20 november kl 16.00-19.00 i Hofors,
Företagarcentrum, Skolgatan 7

Torsdagen den 21 november kl 16.00-19.00 i Sandviken,
Stadshuset, Odengatan 37
Entré via låghusdelens ingång mot Jerntorget

Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun

På plats under kvällen i Sandviken finns även lantmäterimyndigheten om du har frågor gällande fastighetsbildning, som till exempel avstyckning eller fastighetsreglering som avser fastigheter inom Sandvikens kommun.