Hofors Kommun logo, länk till startsida


Händer som arbetar vid dator

Reducerad avgift för byggärenden

Den byggtaxa som började gälla 2018 innehåller en möjlighet till reducering av avgiften med 20 procent för alla byggärenden under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärenden som kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november 2019 till och med 28 februari 2020.

Skicka in ditt bygglov nu

- Under vår och sommar vill många ha lov och tillstånd beviljade, vilket ofta medför en mycket hög belastning på bygglovshandläggarna. Syftet med en särskild taxa under vintersäsongen är att jämna ut ärendemängden över året. Ambitionen är också att korta handläggningstiderna för de sökande, säger Yvonne Mickels, tillförordnad samhällsbyggnadschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Komplettförklaring av ärendet innebär att den sökande lämnat in samtliga handlingar, och med tillräcklig kvalitet, och fått ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett. Av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

Lämna in ansökan digitalt?

Man kan även lämna in ansökan och även anmälan digitalt via våra e-tjänster.Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten och även få meddelande när något händer i e-post och sms.