Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors kommun

Retroaktiv avgiftskontroll

Under 2021 kommer en retroaktiv avgiftskontroll att genomföras gällande förskole- och fritidshemsavgifter.

Av rättviseskäl är det viktigt att alla betalar förskole- och fritidshemsavgift enligt gällande taxa. Under 2021 kommer en avgiftskontroll, där Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst jämförs med den inkomstuppgift som lämnats in av vårdnadshavaren, att genomföras.