Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hofors backar vid enkätsläpp

Tisdag 21 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av årets enkätundersökning.

Förslag för dig

Under tisdagsmorgonen presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning.
Det sammanfattande omdömet för Hofors kommun var 3.4 på en sexgradig skala och Hofors tappar 0,2 från i fjol.
- Vi ser en nedåtgående trend i Hofors kommun just nu och det är verkligen dags att göra ett ordentligt omtag. Det krävs vilja, mod, intresse och långsiktighet för Hofors och det är inte bara ett arbete för näringslivskontoret. Det krävs att ledningen för Hofors kommun styr åt rätt håll och lyfter fram vikten av att ha ett välmående näringsliv. I Hofors kommun är det 2500 personer som arbetar inom det privata näringslivet, det motsvarar 800 miljoner kronor i skatteintäkter, det ska vi vara rädda om, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg.

Hofors kommun tillsammans med Sandviken är de två kommuner i Gävleborgs län som backar i årets enkätundersökning. Fyra kommuner står kvar på samma resultat och fyra kommuner går framåt.
Bäst sammanfattande omdöme står Ockelbo kommun för.
Svarsfrekvensen i Hofors kommun var 39 procent vilket motsvarar att 73 företag av 200 har svarat på enkäten.
- Det Hofors har backat mest på de senaste fem åren är skolans kontakter och det är en otroligt viktig fråga som man måste börja arbeta med. Utbildning och näringslivet måste gå hand i hand och för Hofors som inte har ett eget gymnasium kanske den här frågan är än mer viktig. Det gäller hela kedjan från skolledning till lärare, säger Petterson.

Företagsklimatet är något vi skapar tillsammans och det är alltid nyttigt att ta del av resultatet i sådana här undersökningar. Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi som ska förankras hos såväl kommunen som hos företag och den blir viktig i vårt arbete framåt, säger Kjell Johansson, vd Entré Hofors.

-Resultatet för årets enkät är naturligtvis inte roligt för Hofors kommun. Vi har ett arbete att göra och det arbetet är påbörjat, men vi får inte glömma att det är ett långsiktigt arbete. Mår företagen bra, mår kommunen bra, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Isaksson.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun