Hofors Kommun logo, länk till startsida

Lediga tomter E16/Haga utvecklingsområde

Lediga tomter i anslutning till E16 med stor genomströmning av trafik. Tomterna är avsedda för centrum, multimack och tomtareal om sammanlagt ca 6000 kvm.

Förslag för dig

OBJEKTBESKRIVNING
Tomterna ligger alldeles efter E16 i direkt/nära anslutning till Hagaparken och Haga utvecklingsområde. Ett bra läge för synlighet och nära till kommunikationer och centrum. Tomter om samanlagt 6000 kvm belägen längs E16, mellan Kaserngatan och Storgatan i Hofors kommun. 4200 kvm i östra delen (grå yta G1) och 1300 kvm västerut (brun yta C1). Hofors kommun söker samarbete på tomt C1 för ett informationscenter. På G1 kan en viss detaljplaneändring göras. Infartsförbud hävs från norr samt U1 kan hävas. Kostnaderna som markarbeten, flytt av ledningar, eventuella
utredningar som en planändring kan kräva kopplade till detta bekostas av arrendatorn. Tomterna arrenderas ut av Hofors kommun. För kommunen är det av avgörande betydelse att den bebyggelse som anges i detaljplanen verkligen byggs. Tomterna arrenderas därför ut med en vitessanktionerad skyldighet att bebygga fastigheten enligt
detaljplanen inom två år efter antaget anbud.

DETALJPLAN
Planbestämmelser i korthet: G1 4700 kvm, bygghöjd max 8 m. (U1, ej byggbar.) C1 1300 kvm, bygghöjd max 7 m.
Detaljplan: PDF

TIDSPLAN
Arrende 30år. 15år med förlängning 5x3år. Krav att bygglov skall sökas under 2025 utförandetid max 2 år till färdigställande.

TILLTRÄDE
Tillträde omgående. Kommunen lägger stor vikt i framställan med samarbete med andra bolag och visioner för framtidens drivmedel och den gröna omställningen.

PRIS
Anbud med arrendepris per kvm skickas skriftligen till Entré Hofors, Skolgatan 7, 81330 Hofors senast 2024-06-10.
Märk anbudet med ”Anbud Kaserngatan” Anbud öppnas 2024-06-11 och utvärderingen sker av Hofors kommun och Entré Hofors. De anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska sedan utvärderas utifrån bästa förhållande mellan pris och långsiktigt samarbete. Vid frågor kontakta Kjell Johansson 070-560 75 31 eller via mail
kjell.johansson@hofors.se.

Annons med detaljplan Pdf, 710.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun