Hofors Kommun logo, länk till startsida


Samverkansavtal om gymnasieskolan

Vår skolchef Ylva Appelgren har skrivit under ett kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasieskolan mellan kommunerna i Gästrikland, inklusive Älvkarleby kommun.

Hofors kommun har tillsammans med Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun ingått samarbetsavtal avseende gymnasieutbildningar.

För Hofors kommuns del innebär inte avtalet någon förändring då våra elever redan haft möjlighet till förstahandsval i Gävle och Sandviken. Avtalet innebär dock att kvaliteten på sikt kan höjas då utbildningarna ska dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. Genom att dimensionera antalet utbildningsplatser kan resurserna användas effektivare.

Det är lagkrav från 1/7 2023 att ingå avtal med minst två andra kommuner.