Hofors Kommun logo, länk till startsida


Nytt tillstånd för drönarflygning

Efter att Transportstyrelsen ändrade reglerna för drönarflygningar är nu kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken bland de första i landet att få nytt tillstånd.

Det nya tillståndet innebär att kommunerna får flyga drönare inom våra tätorter och närliggande bebyggelse för att ta bilder som hjälper till att, dels hålla kartor för kommuninvånare korrekta och uppdaterade, dels för att göra kommunernas beslutsunderlag så aktuella och noggranna som möjligt.

"Att vi är bland de första kommunerna i landet att få nya tillstånd känns otroligt bra och är ett tydligt tecken på att vi ligger i framkant med ny teknik. Tillgång till aktuellt bildmaterial gör att vi kan ta snabbare beslut på underlag av högre kvalitet. En förutsättning i modern samhällsutveckling", säger Yvonne Andersson, chef Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Kommunernas drönare är tillverkade för att med hög noggrannhet skapa flygbilder samtidigt som säkerheten under flygning är högsta prioritet. Som ett led i den nya tillståndsprocessen har personalen genomgått utbildning i flygsäkerhet, planering och genomförande. Detta i syfte att trygga kompetens och säkerhet. Sammanfattat ger tillståndet oss möjlighet att flyga på höjder upp till 120 meter, alltid inom synhåll och med minst en observatör och pilot, för varje delområde.

"Utöver flygfoton har vi även laserskanner till en av våra drönare så vi kan få fram underlag för dagvattenrelaterade frågor som kan vara högst aktuella i samhällsplaneringen. På så vis kan vi med större noggrannhet göra dagvattenplaner och upptäcka risker vid till exempel skyfall", berättar Martin Andrée, Kart- och Lantmäterichef vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Kontaktinformation

Martin Andrée
Kart- och Lantmäterichef
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)
martin.andree@sandviken.se
026-24 14 49