Hofors Kommun logo, länk till startsida


Biträdande socialchef Pernilla Neuman tillsammans med Säkerhetschef Anders Holmkvist

Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete

I varje kommun ska det finnas en särskild samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Biträdande socialchef Pernilla Neuman kommer ansvara för kommunens brottsförebyggande arbete i samverkan med Säkerhetschef Anders Holmkvist.

Brottsförebyggande arbete

Just nu pågår planering ihop med kommunpolisen. Kommunen kommer under våren starta upp med att göra en digital trygghetsmätning där alla invånare i kommunen kan svara.

Samordningsfunktionen ska, enligt den nya lagen, särskilt samordna och stödja genomförandet av kommunens arbete. Den ska utgöra kommunens kontaktpunkt i förhållande till externa aktörer och bidra till att information om det brottsförebyggande arbetet sprids till kommunens invånare.