Hofors Kommun logo, länk till startsida


Ändrade tider för frukost i förskolorna

Från och med måndagen den 9 januari 2023 kommer frukosttiderna på alla förskolor (med undantag för Vinkelbodas förskola som delar matsal med fritidshemmet) att ändras från klockan 08:00 till klockan 07:30.

Orsaken till ändringen är att förskolan utökar möjligheterna att erbjuda planerad, organiserad och kvalitetssäkrad undervisningstid och samtidigt erbjuda fler barn i förskolan en bättre avvägd dygnsrytm.

Tidigareläggning av frukosten möjliggör utökad undervisningstid mellan frukost och lunch, vilket förbättrar förutsättningarna för ett innehållsrikt lärande och en god utveckling hos alla barn. En tidigare frukosttid bidrar även till att fler barn på förskolan får en bättre avvägd dygnsrytm. Många barn anländer tidigt till förskolan (några redan från klockan 06.15) och dessa barn får en bättre start på dagen om frukosten serveras tidigare. Då lunchen på många förskolor serveras redan klockan 11.00 så är bedömningen att en tidigareläggning av frukosten bidrar till en mer avvägd dygnsrytm för barnen, vilket är en av förskolans uppdrag enligt Läroplanen (Lpfö 18).