Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors kommun hamnar högt i ranking av hemtjänsten

Hofors placerar sig på plats 43 av 290!

Läs mer här om rankingen.

I den nya rankingen ingår över 70 nyckeltal med bland annat en sammanställning av öppna jämförelser, statistik, mätningar som görs av Socialstyrelsen samt granskning av information på kommunernas webbplatser.

God information på webbplatser, val av utförare, digitala tjänster samt hög andel utbildade biståndshandläggare gav bra betyg. Det som vägde tyngst var dock brukarnas nöjdhet och att de tycker att personalen är respektfulla i sitt bemötande.

Syftet med rankingen är att fånga upp hela processen, från att någon söker information om hemtjänst till beslut och utförande. Kommunerna kan använda resultatet för att se vad som kan göras för att höja kvaliteten.