Hofors Kommun logo, länk till startsida


Vi flaggar i orange för en våldsfri vardag!

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Trots det lever många idag i relationer där de upprepade gånger utsätts för våld.

Idag flaggar vi tillsammans med de andra kommunerna i Gävleborg samt Länsstyrelsen för att visa att vi tar avstånd från kränkningar, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Hofors kommun tar ställning för en värld utan våld!