Hofors Kommun logo, länk till startsida


Fjärilspark i Hagaparken

Hofors kommun har blivit beviljade projektmedel för att anlägga en fjärils- och insektspark i anslutning till Hagaparken.

Projektet kommer att pågå under tre år och finansieras av Länsstyrelsen.

Ett samarbetsprojekt

Haga trädgårdar går in i ett samarbetsprojekt med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning där en fjärilspark kommer anläggas i Hagaparken. Fokus blir miljöer för fjärilar och därmed kommer ett brett spektrum av insekter ges möjlighet till livsutrymme i parken. Fjärilsparken är en del i Haga trädgårdars ambition att vara en hållbar verksamhet i framkanten av forskning, utbildning och integration.

Fjärilsparken kommer bli en målpunkt för traktens alla insekter och fåglar.

Projektet kommer att pågå under tre år och finansieras av Länsstyrelsens LONA-medel.

Mer information

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Kontaktinformation

Henry Nilsson

Kommunekolog

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

026-24 14 48

henry.nilsson@sandviken.se