Hofors Kommun logo, länk till startsida


Spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter.

Genom att minska vår användning kan vi förbättra situationen. Varje liten förändring gör skillnad i det stora hela - Men vi behöver hjälpas åt!

För mer information

För information hur och varför vi behöver spara el, se Energimyndighetens hemsida.

För energi- och klimatrådgivning vänligen kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).