Hofors Kommun logo, länk till startsida


Del av Skolgatan har blivit huvudled

Efter ett medborgarförslag har Kommunstyrelsen tagit beslut om att del av Skolgatan, från korsningen med Storgatan till korsningen med Centralgatan, ska vara huvudled.