Hofors Kommun logo, länk till startsida


Nya planeringszoner kring Forsmark

Nya planeringszoner

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Hofors kommun berörs av den nya planeringszonen kring Forsmark.

Hofors kommun ligger inom Forsmarks planeringszon

Internationella erfarenheter visar att om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter ska vara införda senast den 1 juli 2022.

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Hofors kommun berörs av planeringszonen kring Forsmark.

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken, så kallade beredskapszoner, är de som kräver mest planering. De utökas nu från ungefär 15 km avstånd till 25 km från kärnkraftverken.

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som kräver viss planering kallas planeringszon. Dessa utökas från ungefär 5 till 10 mils avstånd från kärnkraftverken. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på upp­maning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

Hur får jag reda på en eventuell kärnkraftsolycka?
Om något skulle hända på Forsmark så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket.
Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Vad har kommunen för roll i planeringszonen?
Vid är olycka är kommunen delaktig i strålningsmätningar, planera för en inomhusvistelse, medverka vid en utdelning av jodtabletter (till vem och vart delas dessa ut). Även med planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Arbetet med planeringen för detta samordnas av länsstyrelsen.

Mer information

Vill du veta mer om beredskaps- och planeringszoner kan du läsa på MSBs, Länsstyrelsens och Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Kontaktinformation

Micke Brunk

Säkerhetssamordnare

070-441 28 99
mikael.brunk@hofors.se

Länkar

Länsstyrelsen

MSB Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)