Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors fortsatt högt i NKI-ranking

Hofors ligger fortsatt högt när Nöjd Kund Index(NKI) presenterades tidigare i veckan.
Det sammanfattade omdömet var 77 av 100 möjliga, vilket ger rankingplats 70 av 189 deltagande kommuner.

Plats 70

Det är Sveriges kommuner och regioner(SKR) som står bakom Nöjd Kund Index som mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service inom sex myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
- Med ett livskraftigt lokalt näringsliv kan man skapa fler arbetstillfällen och en starkare grund för skatteintäkter. Det näringslivsfrämjande arbetet är av stor betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner, säger Michaela Stenman, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

- De här mätningarna och svaren är väldigt värdefulla för oss eftersom vi utvärderar resultaten och därefter ytterligare förbättrar och utvecklar verksamheten. Det har vi gjort sedan 2016 när Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning startade. Vi arbetar ständigt med att vara tillgängliga och vi vill att företagarna ska känna att det är lätt att göra rätt. Vi gör vad vi kan för att ge god service och förklara på ett så tydligt sätt som möjligt vad det är som gäller enligt de olika lagstiftningarna. Vi vill möjliggöra för aktörer att förverkliga sina drömmar så långt det går. Vi har en fin samverkan inom kommunerna för att kunna erbjuda en så bra service som möjligt till alla våra fantastiska företagare, säger Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

- På livsmedelssidan har vi en del nationella förändringar som till exempel att vi skriver fler förelägganden idag. Det är ett sätt att rättssäkra processen genom att vi har en bra uppföljning på ärendet och kan ha koll på när det blivit uppfyllt. En annan positiv nyhet är att vi numera på livsmedelssidan har förändrat debiteringsformerna och använder oss av efterhandsdebitering. Det innebär att vi nu utför tjänsten först och debiterar företagen först efter vår kontroll. Vår serviceroll innebär att vi vill ha en god dialog med företagarna, där de kan ställa frågor och vi kan vara tydliga med vad lagen tillåter och vad den inte tillåter. Detta för att de lättare ska kunna följa lagstiftningen och de krav som ställs, Anna Bredberg, Miljö- och hållbarhetschef på VGS.

Hofors kommun tillsammans med Ockelbo och Sandvikens kommun tillhör VGS.

Kontaktinformation

Yvonne Andersson, förvaltningschef, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning

026-24 11 53
yvonne.andersson@sandviken.se