Hofors Kommun logo, länk till startsida


Nedklassning av vägar

Alla enskilda vägar inom Hofors kommun är från och med 26 mars 2022 nedklassade till 4 ton bruttovikt.

Nedklassning

Skyltar finns uppsatta på aktuella vägar. För transport med fordon med en bruttovikt som överstiger 4 ton så krävs tillstånd från gatuansvarig på Hoforshus. Ansvarig bedömer om viss dispens kan komma att ges eller ej.

Sophämtningen kommer inte att beröras under nedklassningen.

Har du frågor om ovanstående? Ta kontakt med Gata-Park på Hoforshus AB.