Hofors Kommun logo, länk till startsida


Livsmedelskontroller debiteras efter varje genomförd kontroll

Från och med 1 januari 2022 förändras regelverket för hur debiteringen av livsmedelskontroller görs. För dig som driver livsmedelsanläggning innebär det att du blir debiterad efter utförd kontroll, istället för i början av året som det tidigare år varit.

Förändrat regelverk för debitering av livsmedelskontroller

Förändringar i lagstiftningen innebär att senast 1 januari 2024 ska alla landets kommuner ha infört efterhandsdebitering vid livsmedelskontroll. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, ansvarar för livsmedelskontrollen i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I de här tre kommunerna har kommunfullmäktige beslutat att införa efterhandsdebitering redan med start 2022.

Vad innebär det här för mig som livsmedelsföretagare?

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök i stället för som nu; i förskott i början av varje kalenderår.

Med efterhandsdebitering blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. På det sättet minimeras därför risken för att det ska uppstå så kallade kontrollskulder.

Kontrolltid som du har betalat för men som inte utförts av oss innan 2021 är slut, flyttas till 2022. Planen är också att all innestående kontrollskuld ska utföras under 2022.

Förändring i taxan

Med detta införs också en ny taxa för kommunens avgifter inom lagstiftningen för livsmedel, som börjar gälla från och med 1 januari 2022. Det här innebär att den tidigare taxan upphör att gälla. I den nya taxan är timavgiften oförändrad, den största skillnaden är att debiteringen görs efter att kontrollen är utförd.

Så ofta ska kontrollerna utföras

Hur ofta VGS gör kontroll hos din livsmedelsanläggning beror på hur mycket kontrolltid din anläggning har tilldelats i riskklassningsbeslutet, som du har fått av VGS. En planerad kontroll beräknas ta mellan 3–4 timmar, men kan även vara kortare eller längre beroende på vad som kontrolleras och noteras under kontrollen.

Behöver du mer information?

Läs mer i länkar på denna sida(öppnas på sandviken.se).