Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors vinner utmärkelsen Bästa
Tillväxt 2021 i Gävleborg

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna,
toppar Hofors kommun i Gävleborgs län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra respektive tredje plats återfinns Söderhamn och Bollnäs.

Hofors bäst i länet

Bästa Tillväxt delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007. Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.
Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel
företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.
– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra
undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Hofors toppar i Gävleborg är extra roligt eftersom det handlar om en kommun med tung tillverkande industri, säger Harald Stjerna, partner på Syna.
– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin visar
Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag, men också att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet.


Kjell Johansson, VD för Entré Hofors, menar att topplaceringen i Bästa Tillväxt är ett av flera bevis på att utvecklingen i Hofors går åt rätt håll.
– Det är givetvis mycket positivt och jag gläds tillsammans med alla duktiga
företagare som finns i vår kommun. Jag upplever att det finns ett stort engagemang för näringslivsfrågor, men också att det finns en stor optimism och framtidstro, säger han.

– Att utmärkelsen kommer efter en extra tuff period, jag tänker på
Coronapandemin, är ytterligare ett styrkebesked. Generellt sett kan man säga att
våra företag har klarat sig bra, att man i många fall till och med kommit ut stärkta.
– Med en stor och tongivande arbetsgivare, Ovako, i en liten kommun som Hofors skulle man kunna tro att man lever farligt. Men så behöver det inte alls vara. I vårt fall har det varit till fördel eftersom stålverket går bra, har satsat på att återvinna metallskrot och ny teknik och fortsatt att expandera.
– Man brukar säga att varje industrijobb brukar generera tre jobb i form av olika
servicefunktioner, exempelvis underhåll, transporter och städning, men också
service i form av butiker och annat. Och det är precis vad som sker i Hofors där
många företag som arbetar som underleverantörer till Ovako också gått bra,
expanderat och varit i behov av att utöka sin personalstyrka.


Inför framtiden andas Kjell Johansson optimism och arbetet inom näringslivsbolaget Entré Hofors koncentreras nu kring fyra noga utvalda fokusområden som i förlängningen ska innebära fler arbetstillfällen och samtidigt stärka det lokala näringslivet.
Det handlar om energiutveckling genom Ovakos genom användning av fossilfri
vätgas i produktionen. Den överskottsvärme som uppstår är tänkt att bidra till
utveckling av den gröna näringen genom uppvärmning av växthus för
grönsaksodling. Det tredje fokusområdet handlar om besöksnäring och det fjärde är e-handel.
– Parallellt med detta arbetar vi med kompetensutveckling. Det finns jobb både
inom tekniska yrken och hantverk, men matchningen bland de arbetssökande är
inte alltid den rätta och där måste vi tillsammans med näringslivet hitta nya vägar
framåt.
– Ett annat område som vi från kommunens sida måste fortsätta arbeta med är
att underlätta för nybyggnation. För inte allt för lång tid sedan revs 1 500 lägenheter i kommunen, som stod tomma. Nu måste vi bygga nytt eftersom det finns en växande efterfrågan både bland kommunens befintliga invånare och andra som vill flytta hit, avslutar Kjell Johansson

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Hofors placering. I kommunen finns 18 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga kriterier:
Scanarc Plasma Technologies AB
ProBlast AB
PE & CO SVEDBERG AB
AM Hodin AB
Censah AB
Vanity Homes AB
Hofica Livs AB
J Berglund Entreprenad AB
SWH Svensk Webbhandel AB
Ronycon AB
Torsåkers Schakt- och Spårservice AB
Wikblom Hydraulik och Rörteknik AB
RH Fastigheter AB
T Östbergs Åkeri AB
Arc Metal AB
Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB
Muller2 Design och Bygg AB
Fika by Linda & Fredrik AB