Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors kommun

Ett nytt recept för skolmåltider

Hofors kommun deltar i projektet - Ett nytt recept för skolmåltider

Skolmåltider

Hofors kommun är tillsammans med Karlstads-, Munkedals- och Vallentuna kommun en av fyra kommuner som i februari 2021 valdes ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt "Ett nytt recept för skolmåltider". Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är - i allt från jord till bord.

Hofors har som en av fyra kommuner i Sverige blivit utvald att delta i ett skolmåltidsprojekt som bl.a. Vinnova, Livsmedelsverket och antrop står bakom. Projektets mål är att göra hela matsystemet mer hållbart och att skolan ska producera, köpa och äta för både hälsa, ekonomi och miljö.

Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

Under våren 2021 har en arbetsgrupp i Hofors kommun ledd av företaget antrop arbetat fram tre olika lösningar för mer hållbara skolmåltider utifrån kommunens utmaningar och förutsättningar.

  1. Pedagogiskt program-skola-växthus/Science Center
    Med ett teoretiskt och upplevelsebaserat pedagogiskt program vill man höja elevernas kunskap om kopplingen mellan maten de äter, hälsa, hållbar utveckling och lokalsamhället. Programmet blir utgångspunkten och drivkraften för samverkan mellan pedagogik, måltid, växthus och Science Center.
  2.  
  3. Appen och matlådan
    Genom ett digitalt verktyg ges eleverna möjlighet att påverka sin måltid, att välja vad de ska äta den kommande veckan och ge feedback på maten i efterhand. Appen möjliggör även för skolan att sälja överblivna måltider till elever, som ett sätt att både minska matsvinnet och bidra till ett bättre näringsintag hos elever och jämna ut socioekonomiska skillnader.
  4. Picknickens återkomst
    Det skall skapas en utomhusmiljö för matlagning och luncher i anslutning till skolan där en klass om dagen får äta sin lunch tillsammans med sin pedagog. Vid utomhuslunchen är det extra fokus på en intresseväckande måltid, med nya råvaror – lokala / ekologiska / vegetariska. Under utomhustillfällena bjuds emellanåt gästkockar in, det kan tex bjudas på helstekt vildsvin eller kulinariska upplevelser från växtriket. Personal från växthuset kan besöka lunchen och ta med råvaror från deras odlingar. I utomhusmiljön ska både tillagningsmöjligheter och sittplatser finnas. På sikt ser vi även möjligheter till odlingsyta för eleverna att engageras i och skörda grönsaker från.

Pedagogiskt program-skola-växthus/Science Center

Under vecka 38 besökte klasser från Solbergaskolan i Torsåker växthuset och Haga trädgårdar för både praktisk och teoretisk näringslära. Under dagen fick alla så ärtor, skörda, smaka på olika grönsaker och grödor och lära sig hur man skapar en kompost. Detta är en viktig del av projektet för att på ett bra och pedagogiskt sätt ge eleverna kunskap om närproducerad mat och dess effekter.

Petreskolan testar Appen och matlådan

Petreskolan som är en 4-9 skola har som mål är att öka matsalsbesöken, öka näringsintaget och i slutändan öka måluppfyllelsen. De vill även minska matsvinnet samt öka inflytandet över skolmåltiderna för eleverna.

De kommer att under vecka 39-40 mäta matsvinnet genom att väga den mat som kastas. En ny vägning görs vecka 41 och har matsvinnet minskats så kommer eleverna att belönas i form av efterrätt en passande dag.

Måndag vecka 40 får eleverna välja mellan tre rätter och en sallad per dag som de sedan kommer att serveras torsdag och fredag vecka 41. Den mat som blir kvar kommer att kylas ner och packas i matlådor som sedan kommer att säljas till personal och elever i skolans cafeteria.

Slår detta väl ut så är det tänkt att Petreskolans elever skall få prova att göra sina matval under en längre period och då via en app på sina Chrome Books.