Hofors Kommun logo, länk till startsida


Information om montering av mast

En telekommunikationsmast kommer att monteras under måndag 4 oktober-tisdag 5 oktober vid område Bönhusberget i Hofors.

Montering av mast

För information kommer montering av telekommunikationsmast ske på fastighet Hofors 4:78(Bönhusberget, Björkhagsgatan) under måndag den 4 oktober till tisdag den 5 oktober. Det är företaget Scanmast AB som utför arbetet på fastigheten. Fordon kommer att finnas på vändplanen vid slutet av norra Bergsgatan (efter garageområdet).
Den monterade masten kommer att lyftas upp med helikopter och fastmonteras på fastigheten.