english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Hofors kommun

Viktig information om verksamheten på Entré Ungdom

Kommunen erbjuder inte längre någon fritidsklubb vid Entré Ungdom. Verksamheten bedriver dock fortfarande fritidsgård.

Vid läsårsstarten 2021/2022 öppnade Petreskolan ett fritidshem för elever i årskurs 4-6. I samband med detta togs fritidsklubben på Entré Ungdom bort. Detta innebär att fr.o.m. augusti 2021 får de barn som har behov av omsorg före och efter skoldagen, ansöka om plats och skrivas in vid fritidshemmet vid sin respektive skola. Fritidshemmen, som ligger i direkt anslutning till skolan, arbetar enligt Läroplanen, erbjuder omsorg och tillsyn, serverar frukost och mellanmål. Mer information finns under Barn & Utbildning/Fritidshem.

Entré Ungdom erbjuder fortfarande fritidsgård. För barn i förskoleklass upp till årskurs 6 år har man oftast verksamhet kl. 14.00 – 16.00 och för ungdomar från åk 7 har man verksamhet från kl. 16.30. Det finns möjlighet att köpa fika. Man behöver ett medlemskort för att besöka Entré Ungdom. Mer information finns under Kultur & Fritid/Entré Ungdom.

Fritidsgården är en öppen verksamhet och öppettiderna kan ändras med kort varsel. Under loven arrangeras ofta andra aktiviteter. När fritidsgården är öppen finns personal på plats, men barn och ungdomar deltar på eget ansvar i de olika aktiviteterna.

Sammanfattning

  • Det finns inte längre någon fritidsklubb i Hofors.
  • Barn i åldern 6-12 år med behov av morgon- eller eftermiddagsomsorg kan ansöka om fritidshemsplats.
  • Barn och ungdomar i åldern 6-19 år kan på eget ansvar besöka fritidsgården på Entré Ungdom.

Kontaktinformation

Vid frågor om fritidshemmen kontakta:

Ylva Appelgren, barn- och grundskolechef ylva.appelgren@hofors.se

Vid frågor om Entré Ungdom/fritidsgården kontakta:

Ritva Snellman, kulturchef
ritva.snellman@hofors.se