Hofors Kommun logo, länk till startsida


Avbruten upphandling för Entré Ungdom

Beslut om att avbryta upphandlingen av Entré Ungdoms verksamhet har fattats.

Avbruten upphandling

Beslut om att avbryta upphandlingen av Entré Ungdoms verksamhet har fattats.
Detta på grund av att inga anbud inkommit.
Fritidsgårdsverksamheten och kulturskolan kommer fortsätta som vanligt på Entré Ungdom och arbetet med hur man ska gå vidare har påbörjats.