Hofors Kommun logo, länk till startsida


Val till sametinget 2021

Samerna erkändes som Sveriges urfolk 1977 och det har under lång tid funnits samisk befolkning i Gävleborgs län. Den 16 maj är det val till sametinget och den som har anmält sig och finns med i den slutliga röstlängden kan rösta.

Val till sametinget

Sametinget invigdes 1993 och är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament. Val till sametinget hålls vart fjärde år, då 31 ledamöter och ersättare för dessa väljs som representanter till parlamentet. Sametinget bildades i syfte att förbättra samernas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur samt öka deras möjlighet att delta i den offentliga debatten.

Valmyndigheten skickar ut röstkort och material för röstning ungefär en månad innan valdagen. Vallokaler kommer att finnas på 24 orter i landet, där sametinget bedömt att flest samer vistas. Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för den slutliga rösträkningen.

Mer information, på både svenska och samiska, finns på sametingets och valmyndighetens hemsida.